Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Tek düzen hesap plani

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Tek düzen hesap plani

  a – tekdüzen hesap çerçevesi̇


  1 dönen varliklar

  2 duran varliklar

  3 kisa vadeli̇ yabanci varliklar

  4 uzun vadeli̇ yabanci varliklar

  5 özkaynaklar

  6 geli̇r tablosu hesaplari

  7 mali̇yet hesaplari

  8 (boş)

  9 nazim hesaplar

  1 dönen varliklar


  10 hazir değerler

  11 menkul kiymetler

  12 ti̇cari̇ alacaklar

  13 di̇ğer alacaklar

  14

  15 stoklar

  16

  17

  18 gelecek aylara ai̇t gi̇derler ve geli̇r tahakkuklari

  19 di̇ğer dönen varliklar


  2 duran varliklar

  20

  21

  22 ti̇cari alacaklar

  23 di̇ğer alacaklar

  24 mali̇ duran varliklar

  25 maddi̇ duran varliklar

  26 maddi̇ olmayan duran varliklar

  27 özel tükenmeye tabi̇ varliklar

  28 gelecek yillara ai̇t gi̇derler ve geli̇r tahakkuklari

  29 di̇ğer duran varliklar


  3 kisa vadeli̇ yabanci kaynaklar

  30 mali̇ borçlar

  31

  32 ti̇cari̇ borçlar

  33 di̇ğer borçlar

  34 alinan avanslar

  35

  36 ödenecek vergi̇ ve di̇ğer yükümlülükler

  37 borç ve gi̇der karşiliklari

  38 gelecek aylara ai̇t geli̇rler ve gi̇der tahakkuklari

  39 di̇ğer kisa vadeli̇ yabanci kaynaklar


  4 uzun vadeli̇ yabanci kaynaklar

  40 mali̇ borçlar

  41

  42 ti̇cari̇ borçlar

  43 di̇ğer borçlar

  44 alinan avanslar

  45

  46

  47 borç ve di̇ğer karşiliklari

  48 gelecek yillara ai̇t geli̇rler ve gi̇der tahukkuklari

  49 di̇ğer uzun vadeli̇ yabanci kaynaklar

  5 özkaynaklar

  50 ödenmi̇ş sermaye

  51

  52 sermaye yedekleri̇

  53

  54 kâr yedekleri̇

  55

  56

  57 geçmi̇ş yillar kârlari

  58 geçmi̇ş yillar zararlari

  59 dönem net kâri (zarari)

  6 geli̇r tablosu hesaplari

  60 brüt satişlar

  61 satiş i̇ndi̇ri̇mleri̇ (-)

  62 satişlarin mali̇yeti̇ (-)

  63 faali̇yet gi̇derleri̇ (-)

  64 di̇ğer faali̇yetlerden olağan geli̇r ve kârlar

  65 di̇ğer faali̇yetlerden olağan gi̇der ve zararlar (-)

  66 fi̇nansman gi̇derleri̇ (-)

  67 olağandişi geli̇r ve kârlar

  68 olağandişi gi̇der ve zararlar (-)

  69 dönem net kâri (zarari)


  7 mali̇yet hesaplari


  7/a seçeneği

  70 mali̇yet muhasebesi̇ bağlanti hesaplari

  71 di̇rekt i̇lkmadde ve malzeme gi̇derleri̇

  72 di̇rekt i̇şçi̇li̇k gi̇derleri̇

  73 genel üreti̇m gi̇derleri̇

  74 hi̇zmet üreti̇m mali̇yeti̇

  75 araştirma ve geli̇şti̇rme gi̇derleri̇

  76 pazarlama satiş ve dağitim gi̇derleri̇

  77 genel yöneti̇m gi̇derleri̇

  78 fi̇nansman gi̇derleri̇


  7/b seçenegi̇

  79 gi̇der çeşi̇tleri̇

  790 i̇lk madde ve malzeme gi̇derleri̇

  791 i̇şçi̇ ücret ve gi̇derleri̇

  792 memur ücret ve gi̇derleri̇

  793 dişaridan sağlanan fayda ve hi̇zmetler

  794 çeşi̇tli̇ gi̇derler

  795 vergi̇ resi̇m ve harçlar

  796 amorti̇smanlar ve tükenme paylari

  797 fi̇nansman gi̇derleri̇

  798 gi̇der çeşi̇tleri̇ yansitma hesaplari

  799 üreti̇m mali̇yet hesabi


  8 (serbest)


  9 nazim hesaplar


bahis forum
Hazırlanıyor...
X